ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการขยายเวลาเรียน on -Hand (ทำแบบฝึกหัด และใบงานที่บ้าน) ไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียน on site ในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ประกาศการขยายเวลาเรียน on -Hand (ทำแบบฝึกหัด และใบงานที่บ้าน) ไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียน on site ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 64
ประกาศการขยายเวลาเรียน on -Hand (ทำแบบฝึกหัด และใบงานที่บ้าน) ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียน on site ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศการขยายเวลาเรียน on -Hand ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14-19 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 และใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้าใหม่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ศิลปะ)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 5 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันาวาคม 25
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมประชุมผู้ปครองนักเรียน ประจำภาคเรียนท
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63